European Quality Certificate - spokojený zákazník i partner

Na základě tohoto certifikátu, získávají spotřebitelé a zákazníci důvěru a přehled
o kvalitě produktů a služeb v oblasti poptávané kategorie činnosti.

Nezávislé posouzení

Po splnění všech podmínek definovaných Pravidla pro udělování certifikátu probíhá odborné posouzení prostřednictvím vstupní analýzy splnění všech kvalitativních parametrů v dané kategorii stanovené platnými právními předpisy. Laboratorní zkoušky a testy certifikovaných produktů. Následné posouzení profesní komisí a vyjádření se k potvrzení jedinečnosti ve vztahu k běžným produktům dostupným na trhu.

Kvalita v e-comerci

Jen oceněný a kvalitní e-shop je přínosem pro spotřebitele. Dejte vašim zákazníkům jasný signál, že to právě vy a váš internetový obchod jste tím pravým partnerem pro nákup, partnerství či podnikání.

Zkoušky a testy

Mimo běžných standardů posuzuje Inspekční orgán, zda systém kvality splňuje požadavky příslušných norem, zda se skutečně jedná o spolehlivé inovativní produkty moderních technologií a zda produkty splňují kriteria výjimečných kvalitativních charakteristik v dané kategorii. Společnost ucházející se o certifikát EQC musí mimo jiné zabezpečit například průběžný dohled nad úrovní spokojenosti zákazníků, adekvátní poradenství, podporu a standardně zabezpečit kvalitu dodávaného produktu či služby.

Dokončených projektů

Spokojených zákazníků

Testů kvality

Ročních konzultací

Služby, technologie nebo produkty výjimečných kvalitativních charakteristik

Odborné posouzení prostřednictvím vstupní analýzy splnění všech kvalitativních parametrů v dané kategorii stanovené platnými právními předpisy.

Svět služeb

Uvedené služby dosahují v oceněné kategorii nadstandardních kvalitativních charakteristik a certifikát EQC dokonale zdůrazní význam vaší služby.

Svět produktů

Určen produktům kvalitativně vyšší úrovně ve srovnání s ostatními produkty, běžně dostupnými na trhu.

Jak požádat o certifikát?

Informace a postup podání žádosti pro žadatele ucházející se o udělení certifikátu EQC.

Pravidla pro používání a udělování certifikátu kvality

grafický průvodce pro držitele certifikátu, jak požádat o certifikát..

Přednosti získání certifikátu

Náš tým vytvořil nejlepší příležitosti pro vaše podnikání.

Konkurenční výhoda

Odlišuje váš výrobek / službu od jiných na trhu a poskytujete vašim zákazníkům výjimečný servis splňující základní standard.

Podpora prodeje

Značka a certifikát EQC dokonale zdůrazňují význam vašeho výrobku / služby z hlediska zajištění kontroly, bezpečnosti a vysoké kvality.

Důvěra zákazníka

Důvěra zákazníka v posouzení nezávislé atestace kvality a výjimečné charakteristiky výrobku /služby

Potvrzení shody

Certifikát představuje potvrzení nezávislého orgánu standardů i výjimečné vlastnosti vašeho produktu ve vztahu k zkoušenému modelu.

Text

text

Podpora 24/7

text

Aktuálně - European Quality Certificate

V rámci řízení udílení certifikátu EQC byla navázána spolupráce s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Úřad byl zřízen zákonem České národní rady č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. ÚNMZ je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Hlavním posláním ÚNMZ je zabezpečovat úkoly vyplývající ze zákonů České republiky upravujících technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v Evropské unii. Od roku 2009 zajišťuje také tvorbu a vydávání českých technických norem.

Pravidla pro udělování výjimečných kvalitativních charakteristik

Certifikát je udělován nezávislým inspekčním orgánem prostřednictvím správce certifikátu subjektům či osobám, které prosazují či poskytují v rámci svého okruhu působnosti služby, splňující standardy kvality. Používají či řádně distribuují spolehlivé moderní technologie nebo vyrábí produkty výjimečných kvalitativních charakteristik.

«European Quality Certificate (EQC) mohou získat žádající subjekty či osoby o posouzení své služby, produktu či výrobky u Inspekčního orgánu EQC složeného z nezávislých odborníků, kteří posuzují všechny kvalitativní parametry stanovené platnými právními předpisy a potvrzují jedinečnost ve vztahu k běžným produktům dostupným na trhu.»

  • kidde logo
  • veria logo
  • masterlock logo
  • prim logo
  • salip logo
  • ajax logo

Kontaktujte nás pro získání více informací

Náš tým vytvoří nejlepší příležitosti pro vaše úspěšné podnikání. Ochotně vás také provedeme certifikací služeb nebo produktů.

Rychlý kontakt

Kontaktní informace

Seznamte se s naší certifikací EQC jejím posuzováním a způsobem udělení.
Sjednejte si schůzku s členem našeho marketingového týmu k dosažení informací týkajících se certifikátu EQC a zkušebního posouzení. Další informace o atestaci a označení EQC pro váš výrobek nebo službu můžete také získat prostřednictvím e-mailu. Neváhejte a napište nám na email marketing@eqc-certificate.com.

  • Nábřeží protifašistických bojovníků 3200/1, Přerov

  • +420 581 222 262

  • info@eqc-certificate.com